Gruppkörning

Regler och riktlinjer samt tips och trix vid gruppkörning!

Körregler ÖMCC

Säkerhet är viktigare än allt annat när vi är ute. Vi har
under åren haft incidenter, små som allvarliga t.o.m. med värsta tänkbara
utgång.
Ha i åtanke att den ovane kan känna osäkerhet om regler och placering. Vi
hjälper varandra att förklara. Vi skäller inte ut någon som gjort fel, utan
berättar vad som behöver göras för att öka säkerheten.

Cornerman – Förenklad (ÖMCC-modellen).

Ett sätt att säkerställa att alla i gruppen hänger med där
alla kan köra i sitt eget tempo.

Tillämpas när man är 5 st eller fler som åker i grupp.
Vi kör som regel i zick-zack formation.

Principen är enkel. Alla behåller sin position i gruppen. Den
förenklade cornerman bygger dock på ett större ansvar för varje individ i
gruppen.

När man kommer till en korsning eller vägskäl där rutten
avviker från huvudvägen eller det råder tveksamheter om var man ska,
säkerställer man att bakomvarande har förstått var gruppen kör. Syns ingen
bakom så väntar man m.a.o. tills den dyker upp. Tappar man då framförvarande är
det ingen fara då den kommer invänta resten av gruppen när de kommit ikapp.

Däremot är det bra om strukturen skulle brytas att Ledaren
och sweepern (den siste) har kontakt genom tfn och intercom.
Här hittar du en video om hur cornerman går till https://youtu.be/HBkNeuxHTbk?si=GGNd0pN2VHoVJDHj&t=25

 

Övriga regler:

·      
Säkerställ att du har bakomvarande med dig. Blir
du tveksam, sakta in till dess att du ser de komma ikapp.

·      
Håll avstånd, 3-sekundersregeln.

·      
Den som känner sig osäker eller vill köra i
lugnare tempo ligger långt fram i gruppen, (det kan bli dragspelseffekt längre
bak och stundtals gå lite fortare för att behöva köra ikapp)

·      
Meddela alltid om du tänkt att avvika från
rutten eller signalera med tumme upp att allt är OK om du plötsligt kommer på
att du behöver avvika under pågående färd.

·      
Om någon stannar i gruppen, stannar bakomvarande
(inte alla) för att säkerställa att denne inte behöver hjälp. Tumme upp/vinka
förbi=Allt OK, arm/hand upp=hjälp.

·      
Säkerställ att du vet var målet med resan är och
i grova drag vilken väg vi tänkt ta.

·      
Kommer du bort eller behöver meddela dig, skicka
ett meddelande på ÖMCC-babbel i whatsapp om att du valt att avvika om ingen
uppfattat det. Annars kommer vi börja leta/söka efter dig.

TIPS!

Installera gärna appen “112”. Den kan du använda för att ringa med, men den skickar även din position till larmcentralen vilket kan vara helt avgörande i händelse av att en olycka skett. Se till så att appen ligger lättillgänglig på din telefon. 

ICE – In case of emergency (Vid nödsituation). Skapa en kontakt i din telefon med ICE till närmast anhörig. Men lägg för all del även en lapp i tankväskan med kontaktuppgifter till närmast anhörig. Eller som några av oss i klubben också gjort, dela nummer till närmast anhörig med de du åker med ofta så finns det lätt åtkomligt om olyckan skulle vara framme.

Kom ihåg, ju noggrannare vi är och ju mer förberedda vi är så skapar vi fina förutsättningar för säkra och trevliga turer.